Savez kulturno - umjetničkih društva Grada Pule

Krovna udruga i servis 7 pulskih kreativnih udruga i organizator brojnih raznorodnih programa, manifestacija, smotri i festivala